Selvmordstruede børn og unge i akutmodtagelsen

Hvis et barn/en ung er selvmordstruet, vurderer Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center om der er brug for udredning og behandling på centret.

Hvis det ikke er tilfældet, har børne- og ungdomspsykiateren ansvar for:
  • At underrette kommunen hurtigst muligt
  • At sende en skadeseddel til egen læge senest dagen efter henvendelsen i akutmodtagelsen.
Hvis der er behov for udredning og behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, sker det efter samme retningslinjer som for andre børn og unge.

Der skal indgås konkrete aftaler mellem kommunen og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i forhold til anbragte børn og unge med alvorlig selvskadende adfærd/selvmordsforsøg.

Redaktør