Akut behandling

Når en borger får behov for akut psykiatrisk behandling, kan borgeren, eller andre på vegne af denne, kontakte den nærmeste psykiatriske akutmodtagelse8 . Alle kan henvende sig uden visitation eller henvisning på en psykiatrisk akutmodtagelse.

Når borgeren henvender sig i den psykiatriske akutmodtagelse, bliver borgeren undersøgt, og der bliver taget stilling til det videre forløb, hvor der er følgende muligheder – eller en kombination heraf:
  • Borgeren bliver indlagt
  • Borgeren bliver henvist til ambulant behandling
  • Borgeren bliver henvist til egen læge
  • Borgeren bliver henvist til at tage kontakt til kommunen
  • Borgeren afsluttes efter undersøgelse/behandling
Sagsforløbet i sådanne akutte forløb er illustreret i diagrammet nedenfor:
(Klik på diagrammet for stor version)Hvis borgeren bliver indlagt, er forløbet beskrevet i afsnittet Indlæggelse.


Hvis borgeren bliver henvist til ambulant behandling, er forløbet beskrevet i afsnittet om ambulant behandling.


8 På Bornholm kontaktes den somatiske akutmodtagelse


Redaktør