Borger har allerede en indsats i kommunen – borgerens behov for støtte forventes at være uændret ved udskrivningen

I sådanne tilfælde orienterer det psykiatriske center borgerens kommune ved indlæggelsen. Kommunen kan efter en konkret vurdering standse den kommunale indsats ved indlæggelsen og genoptage ved udskrivningen.

Der sker ikke varsling i disse sager. Det psykiatriske center orienterer kommunen om udskrivning.


Redaktør