Aftalens løbetid og opfølgning

Aftalen træder i kraft den 01.03.2017 og ligger til grund for samarbejdet, indtil anden af tale er indgået.

Opfølgning

Aftalens parter har ansvar for at sikre en effektiv implementering af samarbejdsaftalen. Både i egne systemer og tværsektorielt.

Dette kan ske på bilaterale møder mellem de psykiatriske centre og kommunerne i deres optageområde. Samordningsudvalgene skal desuden have fokus på at arbejde med at sikre, at aftalen kendes og bruges af det personale, der til daglig skal samarbejde om målgruppen.

Ved uenighed om fortolkning af samarbejdsaftalen i forhold til en konkret borger, skal de respektive ledelser indgå i en konstruktiv dialog og aftale en løsning. Tvister håndteres i de formelle ledelsessystemer.


Redaktør