Ansvarsfordeling

  • Kommunerne har ansvaret for at vurdere og tilkende kommunale indsatser, som borgerne i målgruppen har behov for, og stille disse til rådighed.
  • Region Hovedstadens Psykiatri har ansvaret for at udrede og behandle borgere med psykisk sygdom – både ambulant, ved opsøgende virksomhed og under indlæggelse.
  • Praktiserende læger har ansvaret for at undersøge og behandle borgere med psykisk sygdom – eller henvise til udredning og behandling i Region Hovedstadens Psykiatri – eller hos privatpraktiserende speciallæger i psykiatri13.

Kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri er gensidigt forpligtet til at samarbejde om fælles borgere/patienter. Samarbejdet sker med respekt for de faglige rammer og vilkår, som kommunerne og Region Hovedstadens Psykiatri hver især er underlagt.

13 Praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger i psykiatri er ikke omfattet af denne aftale.

Redaktør