Kommunikation

Der er udarbejdet udkast til kommunikationsaftale for voksne indlagte borgere med psykisk sygdom. Kommunikationsaftalen fastlægger retningslinjer for elektronisk kommunikation via MedCom.

Udkast til kommunikationsaftale skal pilotafprøves i løbet af 2017, hvorefter den færdiggøres endeligt. Kommunikationsaftalen skal derefter anvendes i den tværsektorielle kommunikation i takt med, at kommunerne i Region Hovedstaden bliver i stand til at kommunikere via MedCom på det psykiatriske område.

Link til kommunikationsaftalen indsættes i denne aftale, når aftalen foreligger i endelig form.

Indtil aftalen er godkendt – og indtil de enkelte kommuner bliver i stand til at kommunikere via MedCom , skal parterne så vidt muligt kommunikere via tunnelkryptering.

Kommunikationen mellem praktiserende læger og Region Hovedstadens Psykiatri foregår så vidt muligt via MedComs standard for elektronisk henvisning.

Kommunikation vedr. medicinering sker via det Fælles Medicin Kort - FMK. Alle parter, der arbejder med FMK har ansvar for at FMK er opdateret, så kortet afspejler den aktuelle medicinering. Redaktør