Aftalens parter

Aftalen er indgået mellem:

  • Kommunerne i Region Hovedstaden i forhold til alle kommunale indsatser, som de fælles borgere har behov for. Det indebærer at såvel socialområdet, jobcentre, sundhedsområdet og evt. andre relevante kommunale områder er omfattet af aftalen1.
  • Region Hovedstadens Psykiatri, både i forhold til ambulant behandling, opsøgende behandling og behandling under indlæggelse.


1. Den Sociale Virksomhed, der er en regional virksomhed, der efter aftale med kommunerne driver botilbud til borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap, er ikke en aftalepart. Men de botilbud, der drives af Den Sociale Virksomhed, samarbejder med Region Hovedstadens Psykiatri og andre interessenter efter de afsnit i aftalen, der omhandler samarbejde om beboere på botilbud.

Redaktør