Målgruppe og formål

Målgruppen er borgere over 18 år, der både har brug for behandling af psykisk sygdom og kommunale indsatser som følge af psykisk sygdom.

Aftalen har til formål at sikre:
  • At borgere med psykisk sygdom får den rettidige og relevante hjælp, behandling og støtte.
  • At borgere med psykisk sygdom inddrages aktivt i udredning, behandling og rehabilitering, og er i fokus for indsatsen, uanset om indsatsen ydes af en kommune eller Region Hovedstadens Psykiatri.
  • At borgeren oplever en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune og Region Hovedstadens Psykiatri.
  • At indsatsen er recoveryorienteret, baseret på inddragelse af borgeren og dennes netværk, herunder pårørende og rehabilitering. Den fælles indsats skal understøtte borgere med psykisk sygdom i at nå de mål – og leve det liv, de ønsker.

Kommunerne og Region Hovedstadens Psykiatri er enige om, at der er behov for at arbejde med samtidige og parallelle indsatser med henblik på at fremme aftalens formål og for at sikre at borgere med psykisk sygdom får en oplevelse af en sammenhængende og koordineret indsats - og undgår unødvendig ventetid.


Redaktør