Samtykke

Det er en grundlæggende forudsætning for samarbejdsaftalen, at borgeren har givet samtykke til, at der kan udveksles oplysninger mellem de forskellige aktører, eller at lovgivningen i øvrigt hjemler mulighed for udveksling af oplysninger uden samtykke, jf. sundhedslov, forvaltningslov, persondatalov mv. link.


Redaktør