Ordforklaring

  • Elektiv behandling – planlagt behandling, der ikke er akut
  • CVI – Psykiatriens Centrale Visitation, der modtager alle henvisninger til be-handling
  • FMK – Det fælles medicinkort
  • Recovery orienteret indsats – er borgerens individuelle proces i forhold til arbejdet med bedring og mestring af psykisk sygdom
  • Epikrise – lægebrev
  • KRAM faktorer – indsats mod kost, rygning, alkohol og motion
  • PSP – samarbejde mellem Politi, Socialforvaltning og Psykiatri
  • Bopælskommune - den kommune som borgerens har folkeregisteradresse i og som borgeren sædvanligvis opholder sig i.
  • Opholdskommune - borgeren kan have folkeregisteradresse i en kommune, men opholde sig i en anden kommune hos familie, sommerhus eller lign. Når borgeren tager midlertidigt ophold i anden kommune er det opholdskommu-nen der har handleforpligtelsen, hvorefter opholdskommunen får mellem-kommunal refusion.

Redaktør