​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Samordningsudvalg i psykiatrien

​Samordningsudvalgene er inddelt i planområder. Du kan læse mere om samordningsudvalgene i Region Hovedstadens Psykiatri under hvert planområde.​


 ‭(Skjult)‬ Planområder