Velkomstmøde_2022_Psykiatrisk Amb. Frederikssund

Datoer for velkomstmøder i 2022Formålet med velkomstmøder

Formålet med velkomstmøder 

  • at patienter og eventuelle pårørende bliver introduceret til behandlingsmuligherne og rammerne i Psykiatrisk Ambulatorium, 5241
  • at motivere patienter til behandling 
  • at fremme åbenhed og dialog 

Indhold 
Information om behandlingsmuligheder, rammer, personale, samarbejdspartnere samt rundvisning i afsnittet. 
Der lægges op til dialog. 

Tid og sted 
1. mandag i måneden (bortset fra i juni) 
kl. 17.00 - 18.00 i mødelokale 2 i Psykiatrisk 
Ambulatorium 5241 i Frederikssund. 

Kommende datoer: 
3/1-22                                        4/7-22             
7/2-22                                        1/8-22 
7/3-22                                        5/9-22 
4/4-22                                      3/10-22 
2/5-22                                      7/11-22 
13/6-22                                    5/12-22 

Personale 
2 personaler fra Psykiatrisk Ambulatorium afsnit 5241 

Anden information 
Der vil blive serveret kaffe, the og lidt sødt. 
Der er tavshedspligt.  
Ved afbud kontakt venligst sekretæren på 
telefonnr. 38 64 33 99, telefontid mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00 

Redaktør