Rekruttering af patient- og pårørenderepræsentanter til tværgående fora

Region Hovedstadens Psykiatri forenkler strukturen for tværgående og brugerinvolverende mødefora. Vi søger derfor tidligere eller nuværende patienter og pårørende, der som brugerrepræsentanter vil bidrage til et endnu bedre psykiatrisk hospital via vores mødefora. Ansøgningsfristen er forlænget til fredag den 29. april 2022, kl. 12.00.

​​

Vil du have indflydelse på udviklingen af Regions Ho​vedstadens Psykiatri? 

Den nye mødestr​uktur

Den nye mødestruktur skal understøtte en bred involvering af organisationen, så vi sikrer, at hele Region Hovedstadens Psykiatri er med i udviklingen og implementeringen af indsatserne i Region Hovedstadens Psykiatris Treårsplan 2022–2024 ”Sammen om god behandling”

I den nye mødestruktur er der også lagt stor vægt på involvering af patient- og pårørenderepræsentanter, der skal bidrage til bedre beslutninger til gavn for hospitalets patienter. Derfor inviterer vi 12 engagerede personer med erfaringer fra psykiatrien til at deltage i fire fora: 

 • ​Forum for kvalitet i behandlingen 
 • Forum for forskning 
 • Forum for recovery 
 • Forum for kompetente medarbejdere  

​Hvert forum søger en patientrepræsentant, en patientsuppleant og en pårørenderepræsentant. Der er tale om en primært frivillig indsats båret af en lyst til at præge Region Hovedstadens Psykiatri. 

Antallet af møder pr. år varierer mellem de forskellige mødefora. Møderne varer som regel to timer.

Om opgaverne​

Opgaverne består bl.a. i at:

 • Deltage aktivt og konstruktivt i møder (inkl. mødeforberedelse) 
 • Samarbejde med de øvrige medlemmer af mødeforummet
 • Skabe opmærksomhed på og fastholde brugerperspektivet 
 • Deltage i netværk for patient- og pårørenderepræsentanter
 • Deltage i evt. arbejdsgrupper, som nedsættes af forummet​.

Ansøgerens profil – hvem er du?​​

Du skal have lyst til at repræsentere patienter og pårørende i driften og udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri og på konstruktiv vis kunne fastholde fokus på brugerperspektiverne. Og så forventer vi, at du:

 • ​Kan orientere dig i til tider store mængder skriftligt materiale
 • Kan forholde dig til komplekse problemstillinger og fastholde patient- og pårørendeperspektivet heri
 • Er i stand til at bringe egne og andres erfaringer i spil på konstruktiv vis 
 • Er i stand til at repræsentere patienter og pårørende bredt i psykiatrien 
 • Er positiv og har en anerkendende tilgang til andres synspunkter
 • Er stabil og reflekteret om egen recovery proces, hvis du søger som patientrepræsentant. 

​Vi tilbyder

 • Mulighed for at præge udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri
 • En frivillig indsats med god mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for samskabelse med fagpersoner og brugerrepræsentanter 
 • Netværk for patient- og pårørenderepræsentanter, der deltager i mødefora i Region Hovedstadens Psykiatri
 • Dækning af transportudgifter og kompensation for tidsforbrug honoreres med 800 kr. pr. møde (du skal selv oplyse beløbet til skat)​.

Ansøgning – er du inter​​esseret?

Send en kort ansøgning via mail til konsulent Tone Nymann Nielsen​ med angivelse af, hvilket forum, du gerne vil deltage i. Hvis der er mere end ét forum, så angiv dette i prioriteret rækkefølge og begrund, hvorfor du netop er interesseret i dette forum/disse fora.

Ansøgningsfrist er forlænget til fredag den 29. april kl. 12:00. Der forventes afholdt samtaler i uge 18 og 19.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konsulent Tone Nymann Nielsen på tlf. 91168939 eller via mail til Tone Nymann Nielsen​.


Du kan læse nyheden om den nye mødestruktur​ her


​​


Redaktør