Brugerdeltagelse i psykiatrien

​​​​​​​​​​​​​​​

Brugerdeltagelse i Psykiatrien

​I Region Hovedstadens Psykiatri har vi høje ambitioner om brugerdeltagelse.​

I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi med brugerdeltagelse på 3 overordnede niveauer:

  • Indflydelse i behandlingen og rehabilitering – i det konkrete møde mellem medarbejder og bruger som led i behandlings- og rehabiliteringsforløb.
  • Indflydelse på organisationen ved deltagelse i faste dialogfora og komiteer og gennem systematisk opsamling på bruger- og pårørendeoplevelser – herunder direkte patientfeedback på alle centre.
  • Indflydelse på udviklingen af RHP ved deltagelse i udviklingsprocesser fx inviteres brugere og pårørende med i en række udviklingsprojekter – enten på frivillig basis eller som lønnede medarbejdere afhængig af indsatsens karakter og omfang.
Film: Hvorfor brugerinddragelse i psykiatrien?

Film: Udfordringer ved brugerinddragelse i psykiatrien​Redaktør