EN AF OS

​​​​​​​​​

EN AF OS

​Landskampagnen EN AF OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, som har eller har haft en psykisk sygdom.​

Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. 

La​​ndsdækkende kampagne

Indsatsen er en national oplysningskampagne, der kører fra 2011-2015 med målrettede regionale og lokale aktiviteter. Kampagnen har fem overordnede indsatsområder, hvor målgrupperne er:

 • Brugere og pårørende
 • ​Unge (især under uddannelse)
 • Arbejdsmarkedet​
 • Personale på sundheds- og socialområdet
 • Medierne og den brede befolkning.

Kampagnens formål

EN AF OS-kampagnen arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom. Den overordnede vision er at gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser ved at:​​

 • ​Øge danskernes viden om psykisk sygdom
 • Mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse
 • Skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.

Frivillige kræfter

En vigtig del af kampagnen udgøres af frivillige, som har eller har haft en psykisk sygdom, er pårørende, er aktiv i en bruger- og pårørendeorganisation, er chef, kollega, studerende, politiker eller noget helt andet. Der er nemlig brug for alle ressourcer, for at vi sammen kan gennemføre kampagnen EN AF OS.

Hvem står bag kampagnen? 

Bag kampagnen står et stærkt og stort netværk, nemlig Den Fælles Indsats, som blev nedsat i 2010 af partnerne:

 • Det Sociale Netværk af 2009
 • PsykiatriFonden
 • TrygFonden
 • Regionerne
 • Danske Regioner
 • KL 
 • Socialministeriet 
 • Sundhedsstyrelsen.

Derudover er der nedsat en følgegruppe, som består af repræsentanter for bruger- og pårørendeorganisationer, faglige selskaber, fagpersoner og de regionale PsykInfo’er (psykiatriske informationscentre).​

Kampagnen ledes nationalt af EN AF OS-sekretariatet, der har til huse i Komiteen for Sundhedsoplysning i København. For at sikre lokal forankring er der nedsat regionale koordinationsgrupper.

Redaktør