Pårørende

​​​​​​​​​​​​​​​​

Pårørende

​Pårørende til mennesker med psykisk sygdom er vigtige personer både for patienten og for behandlere. I Region Hovedstadens Psykiatri vil vi meget gerne inddrage pårørende i behandlingsforløbet, da et godt netværk kan understøtte patientens egen recoveryproces.​

Som udgangspunkt opfordrer vi altid patienten til at inddrage pårørende i behandlingen, men det er altid op til den enkelte, hvem der skal inddrages, og i hvilket omfang. 

Samarbejde med pårørende

Region Hovedstadens Psykiatri arbejder for et samarbejde, der er præget af gensidig respekt og tillid, og med patientens behov i centrum.
For Region Hovedstadens Psykiatri er pårørende:​

  • Centrale samarbejdspartnere og betydningsfulde ressourcepersoner i pleje og behandling af patienterne. De pårørende har viden om patienten, der er væsentlig for behandlingsforløbet, og de inddrages gennem et tæt og ligeværdigt samarbejde med respekt for patientens ønsker vedr. inddragelse af pårørende. 
  • Betydningsfulde støttepersoner, der kan fungere som talerør for patienten. Vi understøtter de pårørendes mulighed for at fungere som støtte og samarbejdspartnere i den enkelte patients behandlingsforløb. Vi respekterer samtidig, at de pårørendes støtte skal ske i et omfang, der tager hensyn til de pårørendes ressourcer.
  • Bærere af et stort ansvar i dagligdagen, og kan derfor have behov for information, støtte og aflastning. Vi prioriterer derfor at give information, vejledning og støtte til psykiatriske patienters pårørende.​

Hjælp til pårørende

Det kan have store konsekvenser, når ens nærmeste bliver ramt af psykisk sygdom. Det er ikke usædvanligt, at pårørende selv får brug for hjælp og for at tale om sygdommen og behandlingen.​​​​

​I de fleste behandlingsforløb tilbyder vi undervisning i psykisk sygdom, som familie og nære pårørende kan have stor glæde af at deltage i.

​​Pårørende kan også søge støtte i en organisation for brugere og pårørende. 

Nogle pårørende oplever så belastende reaktioner, at der er brug for egentlig behandling. Denne form for behandling foregår uden for centret hos en psykolog eller en anden uddannet terapeut. Det er den praktiserende læge, der skal henvise til behandleren.​


Pårørendementor

Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Glostrup har ansat en pårørendementor, som dækker centrenes optageområde. Pårørendementoren kan hjælpe, vejlede, lytte og rådgive i forhold til det, at være pårørende til en psykisk syg.

Hvad indeholder tilbuddet om en pårørendementor:

  • Én til tre samtaler
  • Rådgivning via telefon eller mail

Samtalerne er anonyme og uforpligtende.

Download pjecer

Psykiatrisk Center København

Hent pjecen om pårørendementoren


Psykiatrisk Center Glostrup

Hent pjecen om pårørendementorenRedaktør