Patient og pårørendeundersøgelsen 2014

​Resultaterne fra Den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i Psykiatrien (LUP-psykiatri) 2014 blev offentliggjort d. 21. april 2014.

Undersøgelsesområder

LUP-psykiatri består i 2014 af syv delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper.

De fem patientundersøgelser består af:

 • Patienter i ambulant behandling (voksne)
 • Patienter i døgnforløb/indlagte patienter (voksne)
 • Patienter i døgnforløb i den specialiserede retspsykiatri (voksne)
 • Patienter i ambulant behandling (B&U)
 • Patienter i dag- og døgnbehandling (B&U)

De to pårørendeundersøgelser består af:

 • Forældre til B&U-patienter i ambulant behandling
 • Forældre til B&U-patienter i dag- og døgnbehandling

Undersøgelse for pårørende til voksne patienter (både ambulant og indlagt) medtages i LUP hvert 3. år, og er ikke medtaget i 2014. Denne gruppe var med i LUP 2012 og er med i undersøgelsen i 2015. 

Forældre til B&U-patienter medtages i LUP hvert år. 

For første gang i 2014 er patienter, der er indlagt i den specialiserede retspsykiatri med i LUP. Denne målgruppe vil fremover blive medtaget hvert år.

Der bliver udarbejdet følgende typer rapporter:

 • En national rapport
 • Regionale rapporter
 • Afdelingsrapporter
 • Afsnitsfoldere
 • Kommentarrapporter på afsnitsniveau

For at kunne få rapporteret på mindste enhedsniveau, dvs. afsnitsniveau, er det et krav, at der er udleveret mindst 10 spørgeskemaer og returneret fem besvarelser.

Alle psykiatriske centre har fået tilsendt deres center- og afsnitsrapporter i løbet af april måned. Den nationale rapport og de regionale rapporter for Region Hovedstaden findes i boksen til højre sammen med et sammendrag af Region Hovedstadens Psykiatris LUP-resultater 2014.​


Redaktør