Patient og pårørendeundersøgelsen 2012

​Den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien (LUP-psykiatri) er blevet gennemført for første gang i efteråret 2012 efter et nyt koncept. Både patienter og deres pårørende er blevet spurgt om deres oplevelser med psykiatrien.​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resultaterne fra patient- og pårørendeundersøgelsen for 2012 er offentliggjort den 30. april 2013.

Rapport med nationale resultater

Der er udarbejdet en rapport med nationale resultater. Resultaterne i denne rapport viser, at mellem 90 og 95 procent af patienterne svarer positivt i forhold til deres samlede oplevelse af forløbet i psykiatrien.

Forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier svarer lige så positivt som patienterne, idet 94 procent vurderer, at det samlede forløb for både deres barn og dem selv er enten godt eller virkelig godt. 

​De pårørende til voksne patienter vurderer ikke den samlede oplevelse af deres kontakt med psykiatrien nær så positivt. Mellem 62 og 73 procent af pårørende til voksne patienter svarer positivt.

Undersøgelsesområder

LUP-psykiatri består af seks delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper.

De tre patientundersøgelser består af:

 • Indlagte patienter (voksen) 
 • Ambulante patienter (voksen) 
 • Ambulante patienter (B&U).

På tilsvarende vis er der tre pårørendeundersøgelser:

 • Pårørende til patienter indlagte patienter (voksen)
 • Pårørende til ambulante patienter (voksen)
 • Forældre ambulante patienter (B&U).

Rapporter med resultater

Udover rapporten med nationale resultater er der udarbejdet regionale rapporter, afdelings- og afsnitsrapporter samt kommentarrapporter på afsnitsniveau indenfor hvert af de seks undersø​gelsesområder.

Der udarbejdes følgende typer rapporter:

 • En national rapport
 • Regionale rapporter
 • Afdelingsrapporter​
 • Afsnitsfoldere
 • Kommentarrapporter på afsnitsniveau

For at kunne få rapporteret på mindste enhedsniveau er det et krav, at der er udleveret mindst 10 spørgeskemaer og returneret fem besvarelser.

Den nationale rapport og de regionale rapporter findes i boksen til højre. Øvrig information og de andre regioners rapporter kan findes på CFKs hjemmeside​​. CFK er landssekretariatet for LUP-psykiatri.​

Redaktør