Patient og pårørendeundersøgelsen 2013

​Resultaterne fra Den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i Psykiatrien (LUP-psykiatri) 2013 er offentliggjort d. 28. april 2014.​

​​​​​​​​​​​​​​

​Der blev udarbejdet følgende typer rapporter:

 • En national rapport
 • Regionale rapporter
 • Afdelingsrapporter
 • Afsnitsfoldere​​
 • Kommentarrapporter på afsnitsniveau

For at kunne få rapporteret på mindste enhedsniveau er det et krav, at der er udleveret mindst 10 spørgeskemaer og returneret fem besvarelser.

​Den nationale rapport og de regionale rapporter for Region Hovedstaden findes i boksen til højre.

Undersøgelsesområder​​

LUP-psykiatri består i 2013 af seks delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper.

De fire patientundersøgelser består af:

 • ​Patienter i ambulant behandling (voksne) 
 • Patienter i døgnforløb/indlagte patienter (voksne) 
 • Patienter i ambulant behandling (B&U)
 • Patienter i dag- og døgnbehandling (B&U)

De to pårørendeundersøgelser består af:

 • Forældre til B&U-patienter i ambulant behandling
 • Forældre til B&U-patienter i dag- og døgnbehandling

Undersøgelse for pårørende til voksne patienter (både ambulant og indlagt) medtages i LUP hvert 3. år, og er ikke medtaget i 2013. Denne gruppe var med i LUP 2012. 

Forældre til B&U-patienter medtages i LUP hvert år.

For første gang i 2013 er B&U-patienter i dag- og døgnbehandling samt forældre til dag- og døgnbehandlede B&U-patienter med i LUP. Denne målgruppe vil fremover blive medtaget hvert år.​​
​​

Redaktør