​​​​​​​​

Patient- og pårørendeundersøgelser

​Den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien (LUP-psykiatri) er blevet gennemført for anden gang i efteråret 2013. Både patienter og deres pårørende er blevet spurgt om deres oplevelser med psykiatrien.​​


Formål

Formålet med LUP-psykiatri er at afdække patient- og pårørendeoplevelsen af centrale temaer omkring personalekontakt, behandling og organisering af behandlingen. Resultaterne giver de lokale afsnit og ambulatorier input til kvalitetsudvikling og bruges desuden til ledelsesinformation.

Nyt koncept for undersøgelsen

​I 2012 blev den nationale undersøgelse for første gang gennemført med et nyt koncept for de Landsdækkende Undersøgelser af Patient- og pårørendeoplevelser i Psykiatrien (LUP-Psykiatri). Undersøgelsen dækker voksne indlagte patienter, voksne ambulante patienter og ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt pårørende til disse patienter.

Patientundersøgelserne og forældreundersøgelsen vil fremover blive gennemført årligt, mens pårørendeundersøgelserne gennemføres hvert tredje år. På sigt vil der således være mulighed for systematisk at følge op på udviklingen i den patientoplevede kvalitet fra år til år og i den pårørendeoplevede kvalitet hvert tredje år.

I 2013 er blev patienter i dag- og døgnbehandling i børne- og ungdomspsykiatrien, samt disses forældre, for første gang inddraget i patient- og pårørendeundersøgelsen. Denne målgruppe vil fremover indgå hvert år.​

Du kan læse om den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser i Region Hovedstaden her​​.​​​​