Patienttilfredshedsundersøgelser

I 2015 har vi påbegyndt en fælles, løbende patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens Psykiatri. 


​Patienttilfredshedsundersøgelsen er ét af en række initiativer for at inddrage patienternes perspektiv i vores arbejde. Besvarelserne indsamles løbende via tablets på alle afsnit og indgår både i vores daglige forbedringsarbejde i Region Hovedstadens Psykiatri samt i Region Hovedstadens samlede driftsmålsstyring.

Udover den løbende spørgeskemaundersøgelse er der den årlige LUP og Direkte Patientfeedback.

Film o​​​​​m tabletundersøgelser 

​​Der er udarbejdet små introduktionsfilm til infoskærmene rundt om på Hospitalet. Nedenfor kan de se filmene. ​

 Voksenpsykiatri

 Børne- og Ungdomspsykiatri