Projekt Hånd i Hånd

​For at styrke en tidlig, sammenhængende indsats i familier med psykisk sygdom, etableres der med Projekt Hånd i Hånd systematiske børne- og voksengruppeforløb i forbindelse med forælderens ambulante behandling i psykiatrien. 

Børnegrupperne

Børnegrupperne vil henvende sig til børn og unge i alderen 7-17 år, hvor en forælder er i ambulant psykiatrisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri ved Psykiatrisk Center Amager. 

Voksengrupperne

Voksengrupperne vil henvende sig til forældre, der er ramt af psykisk sygdom og er i aktiv psykiatrisk behandling, men vil også være et tilbud for den raske forælder eller andre nærtstående pårørende som bedsteforældre, stedforældre eller andre voksne, som har en omsorgsfunktion for barnet. 

Et parallelt forløb

Børne- og voksengrupperne vil tidsmæssigt foregå på samme tidspunkt og derved forløbe parallelt. Paralleliteten vil sikre viden hos både børn og forældre omkring forælderens psykiske sygdom, hvad den betyder for forælderen og hvordan den påvirker familielivet. Dermed oplever familien en koordineret og helhedsorienteret indsats rettet mod hele familien. 

Grupperne skal være en tryg platform, hvor både børn og forældre kan blive støttet ift. deres forskellige behov og opnå mestringsstrategier ved at mødes og tale med ligestillede, og for børnenes vedkommende jævnaldrende, om livet i en familie, der er ramt af psykisk sygdom. 

Kommune og Region er gået sammen

Gruppeforløbene vil blive varetaget i fællesskab mellem kommune og region, hvor Københavns Kommune vil være tovholder for gennemførelse af børnegrupperne, og Region Hovedstadens Psykiatri ved Psykiatrisk Center Amager vil være tovholder for voksengrupperne. Med samarbejdet vil man sikre en større og struktureret sammenhæng i indsats på tværs af region og kommune. 

Rammer for projektet

Projektet er støttet med satspuljemidler på 1.750.000 kr.. Projektet bliver igangsat: 15. august 2016 og forventes afsluttet: 31. december 2018. 

Børn som pårørende

Gennem en årrække har Region Hovedstadens Psykiatri aktivt arbejdet med at sætte fokus på børn som pårørende og deres behov. Her har man arbejdet med at udvikle og sikre systematisk inddragelse af børn som pårørende til forældre i psykiatrisk behandling. Læs mere her.​​


Redaktør