De får ikke altid den rette information og hjælp, og har det ofte svært. En del af den støtte, børn har behov for, er, at de voksne patienter anerkendes og støtt​es i deres forældrerolle.

'Hvad er der galt med mor – og er det min skyld?'

Langt de fleste forældre vil gerne tale om, hvordan deres psykiske sygdom påvirker deres børn og deres familie. Men mange er bange for at blive stemplet som en dårlig forælder, hvis de fortæller om deres sygdom og deres usikkerhed, og de har derfor svært ved selv at bringe emnet op.

​​

Når man får en psykisk lidelse, er det ikke kun den syge der rammes. Psykisk sygdom påvirker også de mennesker som er rundt om den syge, voksne såvel som børn og unge der er pårørende.

Det kan være svært for et barn eller en ung at forstå hvad der sker og hvorfor den syge reagerer som han/hun gør. Det kan ligeledes være svært for den syge at sætte ord på hvordan man har det indeni.

Hvis man i familien taler med hinanden om sygdommen og hvad det er der sker, kan det være med til at gøre det lettere, både for barnet/den unge og den syge.

  • Børn lægger mærke til ting
  • Børn har en god fantasi
  • Børn har skyl​dfølelse
  • Psykisk sygdom påvirker børn, og det er vigtig, at de får sat ord på det, de opever​

Projekter om børn som pårørende i Region Hovedstadens Psykiatri

Her kan du læse om tidligere​ og eksisterende projekter om børn som pårørende: