Bruger- og pårørendesamarbejde

​​​​​​​​​​​​​​​

Patient - og pårørendesamarbejde

​Region Hovedstadens Psykiatri samarbejder med en række bruger- og pårørendeorganisationer, som er målrettet mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.​

​Patient- og pårørendesamarbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri består af fire hoveddele: ​​​​

  • Et overordnet patient- og pårørendesamarbejde for hele Region Hovedstaden
  • Et samarbejde mellem patient- og pårørenderepræsentanter og Region Hovedstadens Psykiatrri
  • Et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd. 
  • Et samarbejde på lokalt niveau mellem de psykiatriske centre og lokalrepræsentanter.

En overordnet po​litik

I det overordnede bruger- og pårørendesamarbejde er Region Hovedstaden ansvarlig for at udforme en generel politik for bruger- og pårørendesamarbejdet i hele regionen, hvor fokusområderne er sundhed, psykiatri og handicap.

Den overordnede politik for bruger- og pårørendesamarbejdet er godkendt af regionsrådet. Region Hovedstadens Psykiatri bidrager til arbejdet med viden, holdninger, ideer osv. på psykiatrifeltet.

Politikken skal fungere som ramme for bruger- og pårørendesamarbejdet i regionens forskellige virksomheder.

Patient- og pårørendedeltagelse i 6 tværgående mødefora 

Patienter og pårørende inviteres til i samarbejde med ledere og medarbejdere at træffe beslutninger om alt fra forskning til ledelse og behandling.

  • Forum for patientbehandling
  • Forum for recovery, patientsikkerhed og tvang 
  • Forum for rationel farmakoterapi
  • Forum for forskning
  • Forum for ledelse og uddannelse
  • Forum for effektive og standardiserede arbejdsgange

Samarbejde med Fællesrådet

Der er også et patient- og pårørendesamarbejde via Dialogforum mellem Psykiatriforeningernes Fællesråd og Region Hovedstadens Psykiatri. Der er et centralt Dialogforum mellem Fællesrådet og direktionen og der eksisterer dialogfora lokalt på hvert psykiatrisk center.   

Psykiatriforeningernes Fællesråd er paraplyorganisation for en lang række psykiatriforeninger. Fællesrådet arbejder for, at borgere, som har brug for psykiatrien, og pårørende i fællesskab kan få indflydelse og udvikle og forbedre psykiatrien.​​
​Liste ​over bruger- og pårørendeorganisationer

​​​

Redaktør