Recovery for unge

​kursus 37

​​​

Der er fokus på det at være ung voksen, og på hvordan recovery-tankegangen kan bidrage i den periode af livet. Indholdet ligner kurset 'Recovery – et liv i forandring', men på dette kursus er fokus på erfaringer og viden om recovery i forhold til unge mennesker.

Vi deler viden og erfaringer og inddrager forskellige perspektiver. Du får inspiration til at arbejde med din recovery-proces eller inspiration til, hvordan du kan støtte andre på deres personlige vej og i deres recovery-proces.

Temaerne er: samhørighed, håb, identitet, meningsfuldhed, empowerment.

Kurset er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, men er du pårørende til en ung, eller arbejder du med unge, kan du også få stort udbytte af kurset.

Kurset består af 3 undervisningsgange hver på 2 ½ time.

kursustitel​datoertidspunktsted
37
​Recovery for unge - et liv i forandring
onsdag den 19. april
onsdag den 26. april
onsdag den 3. maj
13.00 - 15.30
Psykiatrisk Center København, Psykaitrisk Ambulatorium OPUS


Redaktør