​​​​​​​​​​​​​​​​

Mødet med psykiatrien

​Pårørende er vigtige for deres nærtståendes mulighed for at komme sig, og både Region Hovedstadens Psykiatri og patient- og pårørendeforeningerne vil gerne bidrage til et godt samarbejde med pårørende.

​Vi ved af erfaring, at du som pårørende kan gøre en stor forskel for din nærtstående. Vi vil derfor gerne inddrage og anerkende dig, der er pårørende og støtte dig i processen. Vores ønske er et samarbejde, der er præget af gensidig respekt og tillid, og vi respekterer samtidig, at inddragelsen skal ske i et omfang, der tager hensyn til dig og dine ressourcer.

Før et møde med be​​handleren

Når du sammen med din nærtstående skal deltage i et møde med behandlerne, er det en god ide, at I forbereder jer til mødet sammen. Det kan være en hjælp at skrive spørgsmål og kommentarer ned på forhånd. Alt efter hvad du har af energi, kan du overveje at læse lidt om muligheder og rettigheder, da det kan være en hjælp i jeres forberedelse til mødet. Du kan finde hjælp og mere information om dette hos foreningerne – både i rådgivningen og i pjecer og håndbøger. 

Under et møde med behan​dleren

Det kan være en balanceakt at være pårørende og deltage i møder om din nærtståendes behandling. Afhængig af hvad I har aftalt på forhånd, kan det være en god ide at indtage en tilbagetrukket rolle og lade din nærtstående føre ordet. Du kan støtte din nærtstående under mødet ved at navigere i jeres liste fra forberedelsen og spørge ind til, om din nærtstående synes, at punkterne er drøftet tilstrækkeligt.

Det er ikke ualmindeligt at blive usikker på, om din nærtstående har fortalt tilstrækkeligt om sin situation, ønsker og behov. Det kan du eventuelt bidrage til ved at følge op med spørgsmål som: Hvordan ser du på det? Hvad er vigtigt for dig? Synes du, at du har fået sagt det, du gerne ville? Det kan også være en idé at spørge ind til eventuelle nye ord eller fagtermer for at være sikker på, at I har en fælles forståelse af, hvad der blev sagt​ eller aftalt. Inden mødet afsluttes, kan det være en god ide at opsummere, hvad I og behandleren tager med sig fra mødet, hvad der skal ske efterfølgende, samt hvem der har ansvar for hvad.

Efter et møde med behan​dleren

Efter mødet er det en god ide at følge op sammen med din nærtstående på, hvad der blev sagt til mødet, og om der kom nye oplysninger og udvikling i sagen.​ 

Tal sammen om hvad den behandlingsansvarlige læge og/eller sagsbehandleren konkluderede. Og få din nærtstående til at sætte ord på hans/hendes oplevelse af mødet og hvad der var positivt eller negativt.

Tal også sammen om hvad næste skridt er, og skriv evt. ned, hvis din nærtstående eller du som pårørende har konkrete opgaver, I skal følge op på efter mødet.​

​​


Redaktør