​​

Som udgangspunkt opfordrer vi altid patienten til at inddrage pårørende i behandlingen, men det er altid op til den enkelte, hvem der skal inddrages, og i hvilket omfang. 

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende skal være præget af gensidig respekt og tillid, med patientens behov i centrum, for pårørende er:​

  • Centrale samarbejdspartnere og betydningsfulde ressourcepersoner i pleje og behandling af patienterne. Pårørende har viden om patienten, der er væsentlig for behandlingsforløbet. Vi inddrager pårørende i et tæt og ligeværdigt samarbejde med respekt for patientens ønsker og behov. 
  • Betydningsfulde støttepersoner, der kan fungere som talerør for patienten. Vi understøtter pårørendes mulighed for at fungere som samarbejdspartnere i den enkelte patients behandlingsforløb i et omfang, der tager hensyn til de pårørendes ressourcer.
  • Bærere af et stort ansvar i dagligdagen og kan derfor have behov for information, støtte og aflastning. Vi prioriterer derfor at give information, vejledning og støtte til pårørende.​

Hjælp til pårørende

Det er ikke usædvanligt, at pårørende selv får brug for hjælp og for at tale om sygdommen og behandlingen.​​​​ ​I de fleste behandlingsforløb tilbyder vi undervisning i psykisk sygdom, som familie og nære pårørende kan have stor glæde af at deltage i. ​​Pårørende kan også søge støtte i en organisation for brugere og pårørende. 

​Nogle pårørende oplever så belastende reaktioner, at der er brug for egentlig behandling. Denne form for behandling foregår uden for centret hos en psykolog eller en anden uddannet terapeut. Det er den praktiserende læge, der skal henvise til behandleren.​​