​​​​​​​​​​​​​​

Din rolle i behandlingen

​​Som forælder bliver du indbudt til samtaler, hvor vi i fællesskab kortlægger barnets/den unges opvækst og udvikling fra graviditet til den aktuelle undersøgelse. Vi er fx. interesserede i oplysninger om familieforhold, den sproglige, motoriske og sociale udvikling og oplysninger om koncentration, temperament og humør. 

Det er vigtigt at skabe et så nuanceret og bredt billede af barnet/den unge som muligt. Vi beder derfor om tilladelse til at indhente oplysninger fra fx. daginstitutioner, skole og evt. tidligere behandlere. 

Når undersøgelsen/behandlingen starter, vil der blive udarbejdet en undersøgelses- og behandlingsplan, som løbende bliver evalueret og revideret, efterhånden som undersøgelsen og behandlingen skrider frem. Jeres oplysninger, ønsker og kommentarer vil blive indarbejdet i denne plan, og I vil se den løbende igennem behandlingsforløbet. Du har også ret til at få udleveret en kopi af planen. Unge over 15 år vil selv få undersøgelses- og behandlingsplanen gennemgået og udleveret. 

Behandlingen består af samtaler med barnet/den unge, og i nogle tilfælde medicin. Hvis behandleren vurderer, at barnet eller den unge skal tilbydes medicin, vil vi drøfte dette med dig. Unge over 15 år kan selv give samtykke til behandling med medicin, hvis det vurderes, at den unge kan overskue konsekvenserne af sit valg.

I nogle tilfælde vil hele familien inklusiv søskende blive tilbudt familieterapi/flerfamilieterapi. Her arbejder hele familien på at ændre på rutiner og vaner, der er uhensigtsmæssige for barnets eller den unges sygdom. På nogle afsnit kan der også blive tale om, at forældrene indgår i det daglige behandlingsarbejde.​

Redaktør