​​​​​​​​​​​​​​​​

Undersøgelse og behandling

​Behandlingen af psykisk sygdom består som regel af en kombination af flere behandlingsformer. 

​Langt de fleste børn og unge bliver undersøgt og behandlet ambulant. Det vil sige, at de ikke bliver indlagt, men i stedet modtager behandling på børne- og ungdomspsykiatrisk center ved faste aftaler i dagtimerne. Nogle undersøgelser og behandlinger kræver dog, at barnet/den unge kommer hver dag i dagtimerne i en periode eller er indlagt hele døgnet. 

De mest almindelige behandlingsformer er: 

  • Samtaler eller samtaleterapi - enten individuelt, i gruppe eller med familien. 
  • Medicinsk behandling 
  • Undervisning i sygdommen både til barnet og forældrene/familie (psykoedukation) 
  • Miljøterapi - hvor vi blandt andet hjælper dag- og døgnindlagte børn/unge til at finde metoder til at klare vanskelighederne og udnytte egne ressourcer bedst muligt. 

Behandling og pleje varetages af forskellige faggrupper fx. læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter og socialrådgivere m.fl. Personalet går altid med tydeligt navnes​kil​t og har tavshedspligt.​


Redaktør