​​​​​​​​​​​

Pårørendementorer

​Når et familiemedlem eller et nærtstående menneske rammes af psykisk sygdom, påvirker det også pårørende. Det er for mange en helt ny situation, der kan ​være vanskelig at håndtere. 

​Det er helt almindeligt, at man som pårørende også har brug for hjælp og vejledning. I Region Hovedstadens Psykiatri har vi både fokus på, hvordan vi kan blive endnu bedre tll at inddrage pårørende, samt hvordan vi sikrer, at pårørende får den nødvendige hjælp. 

Derfor har vi ansat pårørendementorer, som kan støtte og rådgive pårørende, så den pårørende oplever at blive set, hørt og inddraget. Pårørendementorernes  største opgave er at bidrage til, at den gode udvikling i inddragelse, samarbejde og dialog mellem pårørende og medarbejdere fortsætter. 

Frem mod sommeren 2022 skal der ansættes flere pårørendementorer - i alt fem, som vil blive tilknyttet de almenpsykiatriske centre - Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Nordsjælland. Pårørendementorerne skal lokalt understøtte 

​Hvad kan en pårørendementor hjælpe dig med?

  • Støtte og rådgive dig i din rolle som pårørende ​​
  • Rumme den belastning, man oplever som pårørende 
  • Hjælpe med at søge hjælp til selvhjælp 
  • Styrke samarbejdet og indsatsen omkring patienten og dermed skabe et ressourcestærkt netværk 
  • Dele dine følelser, blive hørt og set som pårørende 
  • Strategier for livet som pårørende. Redaktør