Børn, som er pårørende til forældre med psykisk sygdom, får ikke altid den rette information og hjælp, og de har det ofte svært. En del af den støtte, som børn har behov for, er, at de voksne patienter anerkendes og får opbakning i forældrerollen.

​​'Hvad er der galt med mor? – er det min skyld?'

Psykisk sygdom påvirker ikke kun det menneske, der har lidelsen, men også pårørende - voksne, børn og unge. Det kan især være svært for et barn eller en ung at forstå, hvad der sker, og hvorfor den syge reagerer, som han/hun gør. Det kan også være svært for den syge at sætte ord på, hvordan man selv har det.

Langt de fleste forældre vil gerne tale om, hvordan deres psykiske sygdom påvirker deres børn og deres familie. Men mange er bange for at blive stemplet som en dårlig forælder, hvis de fortæller om deres sygdom og usikkerhed, og derfor kan de have svært ved selv at bringe emnet op.

  • Børn lægger mærke til ting
  • Børn har en god fantasi
  • Børn oplever ofte skyl​dfølelse
  • Psykisk sygdom påvirker børn, og det er vigtig, at de får sat ord på det, de oplever​.​
Hvis familien taler med hinanden om sygdommen, og hvad der sker, og hvordan man påvirkes, kan det være med til at gøre det lettere at forstå eller forholde sig til for barnet/den unge og den syge.