​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Patientrådgivere

Du har ret til at få en patientrådgiver, hvis du som patient bliver udsat for et tvangsindgreb i forbindelse med din indlæggelse på et psykiatrisk center.

I tilfælde af at der bliver anvendt tvang som led i din behandling, vil du straks få beskikket en patientrådgiver. Patientrådgiveren skal besøge dig inden for 24 timer efter, at der blev anvendt tvang. 
Din ret til at få en patientrådgiver gælder dog ikke, hvis tvangen bliver anvendt i forhold til personlig hygiejne, kropsvisitation eller undersøgelse af post eller patientstue. 

Hvad kan en patientrådgiver hjælpe med?

Patientrådgiverens opgave er at vejlede og rådgive dig med hensyn til alle forhold i forbindelse med din indlæggelse og behandling. Patientrådgiveren skal også hjælpe dig med at iværksætte og gennemføre eventuelle klager. 
 
Derudover skal patientrådgiveren føre tilsyn med, at det pågældende tvangsindgreb ikke kommer til at vare længere end nødvendigt. Patientrådgiveren skal altså sørge for, at du i det hele taget ikke bliver underlagt flere restriktioner end absolut påkrævet.​

​​​
Redaktør