​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Patientvejledere

Personalet er normalt de nærmeste til at hjælpe, vejlede og besvare spørgsmål, men har du som patient eller pårørende brug for at tale med en uvildig person, kan du altid henvende dig til patientvejlederen på hospitalet. Du kan henvende dig både før, under og efter din kontakt med sundhedsvæsenet – og du kan også gøre det anonymt. 

Patientvejlederen kan:

  • give dig generel information om sundhedsvæsenet 
  • informere og vejlede om dine rettigheder som patient
  • give information om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg og udredningsret, herunder om ventetider
  • give information om reglerne om maksimale ventetider for livstruende sygdomme
  • hjælpe med at udrede misforståelser mellem dig og sundhedsvæsenet 
  • informere og vejlede om de muligheder, du har for at klage, søge erstatning og indrapportere utilsigtede hændelser
  • hjælpe med at udforme og videresende skriftlige klager og anmelde et erstatningskrav
  • informere og vejlede om reglerne for transport og transporttilskud 
  • informere og vejlede om reglerne for behandling i udlandet, herunder EU-reglerne

På grund af tavshedspligt kan patientvejlederen kun inddrage afdelinger eller andre, hvis det sker efter aftale med dig.

Sådan kontakter du patientvejlederen

Du kan ringe, skrive eller aftale tid til en personlig samtale. Du kan kontakte enhver af Region Hovedstadens patientvejledere, som hører til på hospitalerne i Regionen. Hvis du skriver en e-mail, oplys da gerne dit telefonnummer.

Se oversigt over patientvejledere i Region HovedstadenRedaktør