Patientvejledere

Du har mulighed for at søge mere information og få vejledning hos en patientvejleder, når du er patient eller pårørende på de psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Patientvejlederen fungerer som et supplement til kontakten med centrets personale.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Patientvejlederen kan give dig råd og vejledning i mødet med sundhedsvæsenet og kan bl.a.:

  • Oplyse om, hvor du kan få en given behandling eller henvise til nogen, der kan give oplysningen 
  • Være med til at udrede misforståelser mellem patient og sundhedsvæsenet 
  • Vejlede om patientrettigheder 
  • Oplyse om ventetider 
  • Oplyse om befordringsregle​r 
  • Vejlede om klageadgange, herunder indberetning af utilsigtede hændelser 
  • Vejlede om mulighed for at søge erstatning ved skader i forbindelse med behandling 
  • Hjælpe dig med at udforme og videresende skriftlige klager og anmeldelse af erstatningskrav 
  • Hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien, aktindsigt, informeret samtykke eller reglerne om videregivelse og tavshedspligt m.v. 

Kontakt en patientvejleder

Du kan henvende dig til patientvejlederen på patientkontoret ved at skrive eller ringe. Det er en god ide at aftale tid i forvejen, hvis du ønsker at møde op personligt. 

Patientvejlederne holder til på regionens patientkontorer på hospitalerne. Du kan henvende dig til patientvejlederen på det hospital, som det psykiatriske center fysisk er placeret i nærheden af. Du kan se en liste over patientvejledere i faktaboksen til højre. ​​

Redaktør