​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Personlig vejledning

Du kan få personlig vejledning i dit møde med sundhedsvæsenet af patientvejledere og patientrådgivere i Region Hovedstadens Psykiatri.