Patientansvarlig læge

​​Region Hovedstaden indfører i løbet af de næste år en ny ordning, Patientansvarlig læge, der skal sikre mere overblik og tryghed for patienter og deres pårørende. 

Mere sammenhæng, overblik og tryghed

Patientansvarlig Læge er en navngiven læge, som kan hjælpe med at skabe overblik og tryghed for dig som patient. Den Patientansvarlige Læge står sammen med sit team til rådighed, hvis du som patient eller pårørende bliver i tvivl om noget i forhold til dit undersøgelses- eller behandlingsforløb. 

Ordningen er er lavet for at gøre det mere overskueligt at være patient i det danske sundhedsvæsen, hvor nogle har kontakt til flere læger og hospitaler på én gang.

Hvem får tilbudt en Patientansvarlig Læge?

Ikke alle patienter skal tildeles en Patientansvarlig Læge. Overordnet er det patienter, der har et komplekst forløb i sundhedsvæsnet, der skal tildeles en PAL.
 
Generelt er Patientansvarlig Læge til dig, der:

  • bliver undersøgt eller behandlet flere steder
  • har mere end én sygdom
  • ofte er på hospitalet eller er indlagt i længere tid
  • er i et længere forløb, fordi det er svært at finde ud af, hvad du fejler, eller hvordan du skal behandles
  • oplever komplikationer med din kroniske sygdom
  • har kræft 

Regler for tildeling af patientansvarlig læge

Alle patientgrupper skal, hvor det er fagligt relevant, tilbydes en Patientansvarlig
Læge. Den enkelte læge og afdeling på hospitalerne skal med udgangspunkt i en række kriterier tage stilling til, om det er fagligt relevant at tilbyde den enkelte patient en Patientansvarlig Læge.
Det er lægerne på den afdeling, du primært er tilknyttet, der kan fortælle dig, om du kan få en patientsansvarlig læge. Det er også her, du kan spørge, hvis du er i tvivl. 

Forskellen på Patientsvarlige Læge og Behandlingsansvarlig Læge

Patientansvarlig Læge er ikke det samme som Behandlingsansvarlig Læge. I et længere forløb kan patienter og pårørende være i kontakt med flere læger – nogen gange på flere hospitaler. Som patient kan man derfor have flere behandlingsansvarlige læger, men kun én Patientansvarlig Læge. Den patientansvarlige læge har det koordinerende ansvar og skal hjælpe med at skabe overblik og tryghed for patienten og de pårørende.

Hvad kan patienter og pårørende forvente sig af Patientansvarlig Læge?

Hvis du får tilbudt en Patientansvarlig Læge, vil han eller hun hjælpe med at koordinere og skabe overblik over dit forløb. Hvis du bliver udredt eller modtager behandling på andre hospitaler, er det den behandlingsansvarlige læge her, der er ansvarlig for din udredning og behandling på afdelingen.

Ordningen bliver gradvist indført frem til 2020

I Region Hovedstaden indfører de første ca. 25 afdelinger Patientansvarlig Læge fra november 2017. Fra 2018 følger de øvrige afdelinger med. Ordningen skal være fuldt implementeret ved udgangen af 2019.
Ny national ordning

Patientansvarlig Læge er en national aftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kræftens Bekæmpelse, Overlægeforeningen, Yngre Læger, Danske Patienter og Dansk Sygeplejeråd og regionerne. Læs mere om ordningen på www.patientansvarlig.dk

Læs mere om ordningen på www.patientansvarlig.dk

Læs mere om ordningen på www.patienta​nsvarlig.dk


Redaktør