​​​​

Nedbringelse af bæltefikseringer

Region Hovedstadens Psykiatri arbejder målrettet på at nedbringe anvendelsen af tvang, herunder med særligt fokus på bæltefikseringer.

​Handleplanen beskriver 25 indsatområder, der skal være med til at nedbringe antallet af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri. Indsatsområderne iværksættes dels som fælles, tværgående initiativer, dels som selvstændige initiativer på de enkelte centre. 

Læs meget mere om initiativerne i handleplanen, som du kan hente som pdf via boksen til højre. ​​​

​​
Redaktør