​​​​​​​​​​​​​​​​

Journalføring

​Som supplement til filmene er udarbejdet eksempler på journalføring af både læge- og sygeplejefaglige notater.

Journalføringen tager udgangspunkt i de gældende vejledninger på området, og indeholder derfor også eksempler på en behandlingsplan, udfyldte tvangsprotokoller mv.

Journalen følger patientens forløb fra indlæggelse til filmens eksempler på anvendelse af tvang. ​​

Der er i journalen beskrevet alle de overvejelser, undersøgelser, samtaler, som lægen og personalet har, men som ikke er mulige at vise i filmene.​
​​​​

Redaktør