​​​Ved at sætte fokus på ”mindste-middel-princippet” og lægge op til drøftelse af mindre indgribende foranstaltninger, er det hensigten at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. 

Materiale

Materialet består af en dvd med seks​ film, en pjece om anvendelse af tvang i psykiatrien, en vejledning til underviseren, seks inspirationsark til drøftelse i forbindelse med undervisningen samt fiktive journalpapirer, som kan kopieres og udleveres til medarbejderne. 

Film

Filmene og inspirationsarkene skal være med til at danne baggrund for den lokale undervisning på centrene i nedbringelse af tvang i Region Hovedstadens Psykiatri.
Alle film er kommenteret undervejs. Både sundhedsfagligt personale, en tidligere patient, en pårørende og en jurist udtaler sig i filmene.

Filmene handler om
  • Tvangsindlæggelse
  • Akut beroligende middel
  • Bæltefiksering
  • Demonstration af psykofysiske greb​
  • Eftersamtaler​
  • Brøset
Filmene kan ses hver for sig eller i en sammenhæng. Det anbefales, at film 1 om bæltefiksering ses før film 2 om voldsom bæltefiksering. 

Hvem er filmene til?

Filmene henvender sig primært til personalet, men kan også bruges som information til patienter og pårørende.

Hvem har udarbejdet filmene?

Filmene er udarbejdet af et projektteam på Psykiatrisk Center København i samarbejde med Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.
Undervisningsmaterialet består af​