​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om behandlingspakker

Du kan få mere information om behandlingstilbud og få svar på nogle typiske spørgsmål i forbindelse med behandlingspakker her på siden.​

​Hvad er en behandlingspakke?

En behandlingspakke er et afgrænset behandlingstilbud, der afhængigt af diagnosen og graden af din lidelse, vil blive fastlagt af det offentlige behandlingssted. Uanset om du behandles på et psykiatrisk center eller et privat behandlingssted, vil der blive fastlagt en pakke, som er et på forhånd defineret behandlingsforløb.

Formålet med behandlingspakkerne 

Formålet med behandlingspakkerne er at sikre et ensartet behandlingsniveau, så det er den samme behandling, man får i det offentlige og i det private. Dog vil det konkrete behandlingsforløb altid blive tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte patient og baseret på en konkret vurdering, som den behandlingsansvarlige overlæge foretager.

Det betyder, at der kan være mindre variationer, men det faglige niveau er det samme.

Hvad hvis jeg efter at have fået en behandlingspakke stadig er syg?

Så vil den behandlingsansvarlige læge vurdere, om du har behov for yderligere behandling hos din egen læge, eller om din behandling bør fortsætte på et hospital. 


Hvad sker der, når behandlingen på det private behandlingssted slutter?

Så tager den behandlende læge stilling til, om der skal igangsættes yderligere behandling hos din egen læge.​​​


Behandlingspakker

Baggrund og formål med pakkeforløb

Behandlingspakker - voksne

Behandlingspakker - børn og unge

​​

Redaktør