​​​​​​​​​​​​​​​​

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning kaldet Patienterstatningen.

Patienterstatningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende:

  • På et offentligt hospital
  • På et privat hospital
  • Hos egen læge
  • Hos en speciallæge 
  • Hos andre privatpraktiserende, autoriserede sundhedspersoner.
Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Forældelsesfrister

Skader indtrådt den 1. januar 2008 eller senere forældes tre år efter kendskabet til skaden. Skader indtrådt i 2007 forældes tre år efter kendskabet til skaden, dog tidligst den 1. januar 2011. Skader indtrådt før den 1. januar 2007 forældes fem år efter kendskabet til skaden. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til skaden.
Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på ti år fra skadesdatoen for alle skader. Fristen kan ikke fraviges, selv om skaden først viser sig mere end ti år efter behandlingen.

Anmeldelse af en skade

Du skal anmelde skaden inden fristens udløb, hvis Patienterstatningen skal behandle din sag.​

Hvis du ønsker at søge erstatning for en skade, skal du udfylde Patienterstatningens anmeldelsesskema og sende det til Patienterstatningen ​​enten med posten eller som sikker e-mail. Se kontaktinformation i faktaboksen til højre. 
​​​​
Redaktør