​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Klage og Erstatning

Har der været noget i forbindelse med din undersøgelse eller behandling, som du er utilfreds med?

Klage​​

Du har som patient mulighed for at klage, hvis du:

  • Er utilfreds med den sundhedsfaglige virksomhed
  • Er utilfreds med forholdene 
  • Er utilfreds med serviceniveauet i forbindelse med din behandling
  • Har fået afslag på en rettighed i henhold til sundhedsloven
  • Har været udsat for et tvangsindgreb i forbindelse med din indlæggelse på et psykiatrisk center.

Erstatning​

Du har som patient også mulighed for at søge erstatning, hvis du kommer til skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling.​

Få hjælp hos en patientvejleder​​

Du kan få mere information og vejledning om dine rettigheder samt hjælp i forbindelse med en klage hos en patientvejleder. Patientvejlederne holder til på patientkontorerne på regionens hospitaler. Du kan henvende dig til patientkontoret på det hospital, som er tættest på det psykiatriske center, du er tilknyttet. 

Kontakt en patientvejleder​

Du kan kontakte en patientvejleder ved at skrive eller ringe til patientkontoret. Det er en god ide at aftale tid i forvejen, hvis du ønsker at møde op personligt. Læs mere om patientvejledere i regionen​​ her eller gå direkte til kontaktoversigten her.


Redaktør