​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Patientrettigheder

Som patient i det danske sundhedsvæsen har du en række rettigheder. Rettighederne gælder både inden din behandling og hvis der sker fejl under behandlingen, samt hvis du ønsker at klage efterfølgende.

Du bestemmer selv

Fra du er 15 år, bestemmer du som hovedregel selv over din behandling. Hvis du vælger at tage imod den behandling, du bliver tilbudt, skal du give dit samtykke. Er du ikke i stand til at give dit samtykke, vil dine nærmeste pårørende normalt tage stilling for dig. I en livstruende situation kan en læge give dig øjeblikkelig behandling uden først at få et samtykke.

Information om din sygdom og behandling

Du har ret til at få information om:

 • muligheder for behandling
 • det forventede resultat af behandling
 • komplikationer og bivirkninger m.v.
 • hvilken betydning det får, hvis du ikke vil behandles.
Du har ret til at fortælle personalet, at der er informationer, du ikke ønsker at få.

Registrering i elektron​iske systemer

Behandlingsstedet registrerer oplysninger om dig. Det er nødvendigt for at give dig den bedst mulige behandling. Du kan frabede dig, at personalet henter oplysninger om dig i de elektroniske systemer. Personalet skal oplyse dig om, hvilke konsekvenser det kan få for din behandling.

Din journal på Sundhed.dk

Med NemID kan du se en del af din journal i e-journalen på Sundhed.dk. Du kan se oplysningerne 3 hverdage efter, at behandlingsstedet har registreret dem.

Patientrettigheder

 • Du kan læse mere om dine rettigheder som patient i sundhedsloven.
Klagemuligheder
 • Du kan læse mere om dine muligheder som patient for at klage i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og i psykiatriloven. 

Sundhedslovens formål 

Sundhedsloven regulerer bl.a. de grundlæggende og generelle principper for den enkelte patients selvbestemmelse og retssikkerhed i forhold til sundhedsvæsenet i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje.

Sundhedslovens formål er at:
 • Medvirke til at sikre, at patienters værdighed, integritet og selvbestemmelsesret respekteres
 • Understøtte tillids- og fortrolighedsforholdet mellem patienterne og sundhedsvæsenet og de forskellige personalegrupper, som patienterne møder i forbindelse med behandling.
 • Sundhedsloven indeholder bl.a. regler om:
 • Information og samtykke
 • Livstestamenter
 • Aktindsigt og tavshedspligt
 • Videregivelse af helbredsoplysninger
 • Frit og udvidet frit sygehusvalg.​

Patientrettigheder - få mere info

Læs mere om patientrettighed​er​ på Re​gion Hovedstadens hjemmside.​​​

​​​​​​​​​​​​


Redaktør