Transport til og fra behandlingssted

Hovedreglen er, at du selv sørger for og betaler din kørsel.

​​​​​​​​​​​​​​

 

Du har kun ret til at blive kørt, hvis du ikke kan tage offentlige transportmidler, og opfylder ét af disse krav:

  • Du modtager pension
  • Du bor længere end 50 km fra det hospital, du hører til
  • Du skal på hospitalet mere end én gang (i samme forløb) eller under en indlæggelse skal hjem på lægeordineret orlov

Retten til at blive kørt gælder mellem din bopælsadresse og hospitalet. Det er afdelingen, der tager stilling til,  om du har ret til kørsel.

Sådan bestiller du kørsel

Amager og Hvidovre Hospital og Rigshospitalet – Glostrup

Er du patient på Amager og Hvidovre hospital eller Rigshospitalet - Glostrup, er det Kørselsservice Syd, der afgør, om du opfylder kravene. 

Du kan kontakte Kørselsservice Syd på telefon 38 69 70 00 på hverdage kl. 8-16. Er du i tvivl, kan du også kontakte den hospitalsafdeling, du hører til.

Rigshospitalet – Blegdamsvej

Er du patient på Rigshospitalet - Blegdamsvej, skal du selv bestille kørsel via hospitalets kørselskontor på telefon 35 45 46 66 på hverdage kl. 7-16 (fredag til kl. 15). Du kan tidligst bestille kørsel 14 dage før din aftalte tid. 

Nordsjællands Hospital

Er du patient på Nordsjællands Hospital, skal du selv bestille kørsel via hospitalets kørselskontor på telefon 38 69 70 10 på hverdage kl. 8-15.30 (fredag til kl. 15). Du kan tidligst bestille kørsel 14 dage før din aftalte tid. 

Herlev og Gentofte Hospital

Er du patient på Herlev og Gentofte Hospital, skal du selv bestille kørsel via hospitalets kørselskontor, kørselskontor Midt, på telefon 38 69 70 20 på hverdage kl. 8-16. Du kan tidligst bestille kørsel 14 dage før din aftalte tid. 

Hvis du er patient på en af nedenstående afdelinger og klinikker, skal du dog kontakte afdelingen eller klinikken, hvis du ønsker kørsel eller har spørgsmål vedrørende kørsel.

  • Afdeling for Nyresygdomme, Herlev Hospital
  • Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital
  • Ældresygdomme, Svimmelhed og Fald, klinik 1 (Afdeling for Medicinske Sygdomme), Gentofte Hospital 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Er du patient på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er det afdelingen, der afgør, om du opfylder kravene. 

Bornholms Hospital

Er du patient på Bornholm, bestiller du kørsel ved at ringe til telefon 38 67 00 99 - både hvis du skal til Bornholms Hospital eller til et af regionens andre hospitaler. Er du i tvivl, kan du kontakte den hospitalsafdeling, du hører til.

Hvis du skal til en anden region eller til et privat specialsygehus, kan du kontakte Enhed for Patientvejledning på telefon 38 64 99 00.

Ledsager

Du kan få én ledsager med ved din kørsel til og fra hospitalet, hvis:

  • Du har ret til at blive kørt til hospitalet, og
  • Du på grund af din alder eller dit helbred har behov for en rask ledsager

Din ledsager kan også få kørselsgodtgørelse, hvis I benytter offentlig transport. Ved kørsel i bil udbetales der ét beløb for kørslen.

Transportgodtgørelse

Ønsker du at søge om godtgørelse, skal du selv kontakte afdelingen, som varetager din behandling.

Har du ret til godtgørelse, bliver det vurderet, hvordan du billigst kan komme til hospitalet. Der bliver taget hensyn til, hvad der fysisk er muligt for dig. Det er en sundhedsfaglig vurdering, om du er i stand til at benytte dig af offentlige transportmidler i forbindelse med behandlingen.

Kan du for eksempel tage bussen, så er beløbet svarende til, hvad det ville koste dig at tage bussen til og fra hospitalet (beløbet beregnes ud fra prisen med Rejsekort). Hvis du ikke kan benytte dig af det offentlige transportsystem, vil der i stedet blive beregnet en kilometersats ud fra den korteste rute mellem din bopæl og hospitalet (ruten beregnes ud fra Krak.dk).

Vælger du et andet hospital

Vælger du at flytte dit forløb til et andet hospital via det frie eller det udvidede frie sygehusvalg, skal du selv sørge for din kørsel. Du vil kunne få dine udgifter godtgjort svarende til den ret til godtgørelse, som du eventuelt ville have til det hospital i regionen, hvor du kunne have modtaget behandlingen. Du skal desuden opfylde et af de krav, der er nævnt ovenfor.

Klage​​​

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du har fået afslag på godtgørelse, eller du er utilfreds med beløbets størrelse.

Klagen skal indgives inden fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen om befordringsgodtgørelse, eller du er blevet opmærksom på, at du kan klage. I særlige tilfælde kan styrelsen godt behandle din klage efter de fire uger.

Love og bekendtgørelser

Redaktør