​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​

Frit sygehusvalg

​Psykiatriske patienter har, når de henvises af en læge til behandling, ret til at vælge mellem offentlige psykiatriske afdelinger. ​

I Region Hovedstaden henvises patienten normalt til det psykiatriske center, der er nærmest patientens bopæl.

Hvis en patient fra Region Hovedstaden efter reglerne om frit sygehusvalg har bedt om at blive henvist til et af Region Hovedstadens Psykiatris andre centre, skal centret efterkomme dette ønske.

Hvis en patient fra en anden region end Region Hovedstaden efter reglerne om frit sygehusvalg har bedt om at blive henvist til et af Region Hovedstadens Psykiatris centre, kan centret eller centralvisitationen afvise dette ønske, såfremt kapaciteten ikke tillader det. 

Patienter, der vælger at blive henvist til et andet sted end det, regionen ville have henvist til, skal selv betale transport til og fra behandlingsstedet.

Når du er henvist til udredning, undersøgelse eller behandling på et hospital, har du frit valg til alle offentlige hospitaler i Danmark – forudsat at stedet har kapacitet og kan tilbyde dét, du skal udredes, undersøges eller behandles for.

Efter ændringer i sundhedsloven i 2014 blev psykiatriske patienter ligestillet med somatiske patienter ved ret til frit sygehusvalg, og patienterne er derfor omfattet af de samme regler.

Du kan læse mere herom på Region Hovedstadens hjemmeside: https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientrettigheder/sygehusvalg/Sider/Frit-sygehusvalg.aspx

 


Redaktør