​​​​​​​​​​

Tavshedspligt

​Alle offentligt ansatte er underlagt en tavshedspligt efter reglerne i straffeloven. Sundhedspersoner på behandlingsstederne er derudover underlagt en tavshedspligt efter sundhedslovens regler.​

Sundhedsloven​

Sundhedsloven regulerer, hvornår sundhedspersonalet kan videregive oplysninger på trods af tavshedspligten.​​

En sundhedsperson kan fx videregive oplysninger til en kollega, hvis oplysningerne er nødvendige for en aktuel behandling af patienten. I den situation er det ikke nødvendigt at indhente patientens samtykke.​

Som hovedregel er det dog patienten, som beslutter, om oplysningerne må videregives. Det sker ved, at patienten giver sit samtykke.

Pårørende

I forhold til pårørende kan sundhedspersoner være berettiget til at bryde deres tavshedspligt, hvis de efter en konkret vurdering kommer frem til, at hensynet til de pårørende vejer væsentligt tungere end hensynet til patientens selvbestemmelsesret.​

Læs de samlede regler om tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger i faktaboksen til højre.​

Redaktør