Private behandlingssteder

​Du kan få mere information om private behandlingssteder og få svar på nogle typiske spørgsmål i forbindelse med behandlingsret i det private her på siden. 

​​​​​​​​​​​​

​Hvilke private behandlingssteder er der indgået aftale med? 
Der indgås løbende aftaler med private behandlingssteder. Du kan se, hvilke der er gældende ved at gå ind på sygehusvalg.dk.

Kan jeg vende tilbage til det offentlige hospitalsvæsen? 
Ja, du kan henvises tilbage til det offentlige behandlingssted. I så fald vil din ventetid på behandling være den ventetid, der aktuelt er gældende – med andre ord vil du komme bag i køen. 

Kan jeg være sikker på at blive henvist til et privathospital?
Nej, det er en forudsætning, at der er indgået aftale mellem Danske Regioner og de private behandlingssteder om netop den type behandling, som du har brug for.

Hvad hvis der ikke er indgået en sådan aftale?
Så har du formelt set stadig ret til udvidet frit sygehusvalg - men da der ikke er et sted at sende dig hen, kan du ikke benytte denne ret.

Kan jeg frit vælge, om jeg vil behandles på et offentligt eller et privat hospital?
Nej, hvis det offentlige hospitalsvæsen kan tilbyde behandling inden for fristen på to måneder, kan du ikke vælge at blive behandlet på et privat behandlingssted.

Kan jeg frit vælge mellem de private behandlingssteder? 
Ja, hvis stedet kan tilbyde den relevante behandling, og hvis der er indgået aftale mellem Danske Regioner og de private behandlingssteder.  
 
Hvad hvis der på et senere tidspunkt bliver indgået aftale om den behandling, jeg har brug for, kan jeg så skifte behandlingssted?
Hvis du først har påbegyndt behandlingen på et psykiatrisk center, kan du ikke skifte til et privat behandlingssted.  

Gælder retten til udvidet frit sygehusvalg altid?
Retten til privat behandling bortfalder, hvis ventetiden på behandling på det private behandlingssted overstiger ventetiden på det psykiatriske center. 

Hvad er Danske Regioner? 
Danske Regioner er interesseorganisation for landets fem danske regioner. Du kan læse mere på regioner.dk.

Er der forskel på behandlingen hos Region Hovedstadens Psykiatri og de private behandlingssteder?
Der stilles samme krav til kvaliteten af behandlingen af psykisk syge hos Region Hovedstadens Psykiatri og de private behandlingssteder. Derfor er der ikke forskel på kvaliteten. Al behandling af patienterne sker efter behandlingspakker, hvor indholdet er fastlagt på forhånd. Det gælder uanset, om behandlingen finder sted på et offentligt eller et privat behandlingssted. 

Redaktør