Tolkebistand

​Du har mulighed for at få en tolk med til din konsultation eller behandling i psykiatrien. Her kan du få svar på nogle typiske spørgsmål om tolkebistand.

​​​​​

​Hvem betaler for tolkebistanden?
Region Hovedstaden betaler udgiften til tolkebistand i psykiatrien i de tilfælde, hvor tolkebistanden sker i forbindelse med lægehjælp givet efter reglerne i sundhedsloven.

Hvem bestemmer, om der skal rekvireres en tolk? 
Det er altid lægen eller speciallægen, som skønner, om det er nødvendigt, at der er en tolk til stede ved konsultationen/behandlingen.

Hvem bestiller tolken? 
Det er lægen eller lægesekretæren, som rekvirerer tolkene fra regionens tolkeliste. Tolke, som er nært beslægtede med patienten, kan ikke honoreres af regionen.​

Redaktør