Udrednings og behandlingsret i psykiatrien

Når du er henvist til Region Hovedstadens Psykiatri, har du ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

​​​​​​​​​​

Du kan på Region Hovedstadens hjemmeside under patientrettigheder læse mere om udrednings- og behandlingsretten (sundhed.dk), frit sygehusvalg (regionh.dk) og udvidet frit sygehusvalg (sundhed.dk).

Redaktør