​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tidligere projekter

SATS puljeprojektet "Medicinnedtrapning hos patienter med skizofreni"

​Psykiatrisk Center Glostrup modtog SATS pulje bevilling på 10 millioner til projekt om medicinnedtrapning hos patienter med skizofreni. I den tre årige projektperiode (2018-2021) gennemførte 78 patienter med skizofreni et 6-måneders nedtrapningsforløb. Ca. 10 pct. af patienterne blev medicinfri, mens 52 pct. fik reduceret deres medicinforbrug med 50 pct. eller mere. SATS puljeprojektet banede vejen for at medicinnedtrapningsprojektet blev permanent gjort. Læs mere i det vedhæftede dokument. 

Klik her for at vende tilbage til "Forskning"​

Redaktør