B295 Ambulatorium for unge

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Det Ambulante Hus
B295 Ambulatorium for unge
Vibeholmsvej 17
2605 Brøndby

Tlf. 38 64 05 00, telefontid 8.00-13.00.

  • Hvis din henvendelse drejer sig om akutte spørgsmål henviser vi til ovenstående telefonnummer. Dette gælder også fornyelse af recepter og medicinbestilling.
  • Hvis du ringer udenfor afsnittets åbningstid, og din henvendelse ikke kan .vente til næste hverdag, henviser vi til Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 3864 0671 eller til den nærmeste somatiske modtagelse. 
  • Anmodninger om aktindsigt skal ske via ”sikker maillinket” ovenfor.


Henvisninger og aftaler i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i perioden med coronavirus
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center udreder og behandler stadig psykisk sårbare børn og unge i Region Hovedstaden, selvom vi også har travlt med at administrere hverdagen med coronavirus.

Er dit barn henvist til BUC i denne periode, er det vigtigt at du overholder jeres aftaler, så dit barn kan få hjælp hurtigst muligt.

Det kan være, at nogle af dine aftaler er omlagt til tele/videomøder. Afsnittet kontakter jer, hvis dette er relevant.

Kommer der ændringer i jeres fremmødeaftaler, vil I blive kontaktet af afsnittet.

Hvis du er forhindret i at møde op til en aftale, bedes du hurtigst muligt ringe til afsnittet, så tiden kan komme en anden til gode. Afsnittets telefonnummer står på de papirer, I har fået tilsendt fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Husk også at kigge i e-boks for at holde dig ajour med informationer fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Venlig hilsen
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

​Ledelse 
Afsnitsledende overlæge, ph.d. Lis Raabæk Olsen
Afdelingssygeplejerske Laila Bøge Larsen

Hvem kommer på afsnittet? 
Unge i alderen 14-17 år med alle former for psykiatriske lidelser og forstyrrelser, af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge/behandle i den unges hjemkommune eller i Psykologisk Pædagogisk Rådgivningsregi (PPR).​

Undersøgelse og behandling
Ved en ambulant undersøgelse ses den unge typisk 3-5 gange. Der foretages psykiatrisk vurdering, og ofte bliver den unge også psykologisk testet. Der foretages også en legemlig undersøgelse. Samtidig møder forældrene 2-3 gange til samtale om den tidligere udvikling og de sociale- og familiemæssige forhold. 

Samtaler og møder vil som regel være af ca. en times varighed. ​​

Et undersøgelsesforløb kan bestå af få samtaler eller være langvarigt med omfattende undersøgelser og møder med skole, PPR og socialforvaltning. Undersøgelsen strækker sig som regel over 3 måneder. ​

Undersøgelsesforløbet afsluttes med en tilbagemelding til den unge og forældrene samt en anbefaling af den videre støtte i hjemkommunen (PPR, Socialforvaltning). ​​

I nogle forløb vil undersøgelsen kunne suppleres med tilbud om behandling fra Ambulatoriet. Behandlingen kan omfatte støttende samtaler, individuel terapi eller forskellige former for gruppeterapi til den unge. Nogle unge vil have brug for medicinsk behandling og vil blive fulgt til fortsat kontrol i ambulatoriet. Forældrene kan tilbydes støttende samtaler. 

​​Ambulatoriet tilbyder undervisning i psykiske lidelser individuelt eller i gruppe.​

Fysiske rammer​
I Ambulatoriet foregår samtalerne på behandlernes kontorer. Psykologiske testninger og diagnostiske interviews foretages ofte på de enkelte behandleres kontorer, men ved behov er der også særlige lokaler til dette.​

Informationsmateriale
Velkomstpjece


Redaktør