B295 Ambulatorium for unge

Kontakt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Det Ambulante Hus
B295 Ambulatorium for unge
Vibeholmsvej 17
2605 Brøndby

Tlf. 38 64 05 00, telefontid 9.00-15.00.
​Ledelse 
Overlæge ph.d. Lis Raabæk Olsen
Afdelingssygeplejerske Laila Bøge Larsen

Hvem kommer på afsnittet? 
Unge i alderen 14-17 år med alle former for psykiatriske lidelser og forstyrrelser, af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge/behandle i den unges hjemkommune eller i Psykologisk Pædagogisk Rådgivningsregi (PPR).​

Undersøgelse og behandling
Ved en ambulant undersøgelse ses den unge typisk 3-5 gange. Der foretages psykiatrisk vurdering, og ofte bliver den unge også psykologisk testet. Der foretages også en legemlig undersøgelse. Samtidig møder forældrene 2-3 gange til samtale om den tidligere udvikling og de sociale- og familiemæssige forhold. 

Samtaler og møder vil som regel være af ca. en times varighed. ​​

Et undersøgelsesforløb kan bestå af få samtaler eller være langvarigt med omfattende undersøgelser og møder med skole, PPR og socialforvaltning. Undersøgelsen strækker sig som regel over 3 måneder. ​

Undersøgelsesforløbet afsluttes med en tilbagemelding til den unge og forældrene samt en anbefaling af den videre støtte i hjemkommunen (PPR, Socialforvaltning). ​​

I nogle forløb vil undersøgelsen kunne suppleres med tilbud om behandling fra Ambulatoriet. Behandlingen kan omfatte støttende samtaler, individuel terapi eller forskellige former for gruppeterapi til den unge. Nogle unge vil have brug for medicinsk behandling og vil blive fulgt til fortsat kontrol i ambulatoriet. Forældrene kan tilbydes støttende samtaler. 

​​Ambulatoriet tilbyder undervisning i psykiske lidelser individuelt eller i gruppe.​

Fysiske rammer​
I Ambulatoriet foregår samtalerne på behandlernes kontorer. Psykologiske testninger og diagnostiske interviews foretages ofte på de enkelte behandleres kontorer, men ved behov er der også særlige lokaler til dette.​

Informationsmateriale
Velkomstpjece


Redaktør